Szkoła Nauki Jazdy "BARTOSZ"

📱 698 315 915

Nauka Jazdy Warszawa
Prawo jazdy kategoria B

Filmy egzamin kat B

Egzaminu na prawo jazdy kat B BE  filmy dzięki uprzejmości Ośrodka Egzaminowania

EGZAMIN PRAKTYCZY OŚRODKA EGZAMINOWANIA NA KAT B BE 

 

Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.

 Każda osoba oczekująca na egzamin powinna posiadać:

 • ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
 • okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć zadań:

 1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie egzaminu.

Zadania 1 -3 i 5 wykonywane są na placu manewrowym.

Zadanie 4 wykonywany jest w ruchu drogowym, na drogach publicznych.

 

1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora

Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.

Egzaminator przedstawia się i zaprasza na egzamin

 

2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy

 

Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

 

Zadanie losuje się po jednym elemencie z grupy:

 • ZADANIE 1
  1. oleju w silniku jego poziom,
  2. poziom cieczy chłodzącej,
  3. poziom płynu hamulcowego,
  4. obecność w zbiorniku płynu do spryskiwaczy,
  5. działanie sygnału dźwiękowego,
 
 • ZADANIE 2

Sprawdzenie działania świateł :

 1. pozycyjnych/postojowych,
 2. mijania,
 3. drogowych,
 4. hamowania „STOP”,
 5. cofania,
 6. kierunkowskazów,
 7. awaryjnych,
 8. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
 
 • dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
  • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
  • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
 

Osoba egzaminowana musi przygotować się do jazdy w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 • Przygotowanie się do jazdy polega na ustawieniu lub wykonaniu:
  1. fotela,
  2. zagłówka,
  3. lusterek,
  4. zapięciu pasów bezpieczeństwa,
  5. upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
 

3. Wykonanie zadań na placu manewrowym

Ta część egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.

Filmiki z EGZAMINÓW na górze strony

 

4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym

Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 1. sposób wykonywania manewrów na drodze,
 2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 5. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Jeśli popełnisz błąd to egzaminator poinformuje Cię o tym, wówczas musisz zastanowić się na czym on polegał i więcej go nie powtórzyć. Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać.

Jednak jeśli doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników ruchu to egzaminator nie pozwoli Ci już dalej jechać a wynik Twojego egzaminu będzie negatywny.

 

5 . Omówienie egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania

Zadzwoń :)