WAŻNE ! Prawa Autorskie

Materiały Szkoleniowe zamieszczone na stronach internetowych www.patentynamanewry.pl oraz
www.patentynamanewry.blogspot.com zarówno te bezpłatne jak i materiały, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po uiszczeniu opłaty, podlegają ochronie jako utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 90 nr 631). Autorskie prawa majątkowe do w/w utworów przysługują Annie Gałązce – Broszkiewicz
Korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronach www.patentynamanewry.pl oraz www.patentynamanewry.blogspot.com możliwe jest jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego na zasadach określonych w art. 23 – 35 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA USŁUGI

Dla prawidłowego działania usług świadczonych przez patentynamanewry.pl Użytkownik powinien wykorzystać jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome (wersja co najmniej 34), Firefox (wersja co najmniej 29), Internet Explorer (wersja co najmniej 11), Safari (wersja co najmniej 7). Korzystanie zMateriałów Szkoleniowych online wymaga komputera z odtwarzania filmów DVD. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie stały dostęp do Internetu, konieczny dla prawidłowego korzystania z usług w trybie online.