Wykłady – plan zajęć kat A B C D

Wykłady ONLINE

 

BLOK 1

 1. Pojęcia podstawowe związane z ruchem drogowym.
 2. Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
 3. Definicje pojazdy
 4. Kategorie prawa jazdy
 5. Definicje manewry
 6. Ruch prawostronny
 7. Należyta ostrożność
 8. Szczególna ostrożność
 9. Zasada ograniczonego zaufania
 10. Znaki pionowe ostrzegawcze, nakazu, zakazu,  informacyjne
 11. Znaki kierunku i miejscowości oraz uzupełniające
 12. Tabliczki do tych znaków
 13. Znaki poziome
 14. Sygnalizatory świetlne,
 15. Postawy osoby kierującej ruchem
 16. Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych
 17. Pytania kontrolne

BLOK 2

 1. Autostrady i drogi ekspresowe zasady poruszania się
 2. Włączanie się do ruchu
 3. Prędkość i hamowanie
 4. Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedzanie
 5. Zatrzymanie i postój
 6. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
 7. Zawracanie
 8. Pytania kontrolne

BLOK 3

 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – przepisy porządkowe
 2. Przecinanie się kierunków ruchu pojazdów i pieszych
 3. Przepisy dotyczące rowerzystów
 4. Przecinanie się kierunków ruchu pojazdów – pierwszeństwa przejazdu
 5. Skrzyżowania o ruchu okrężnym – ogólne zasady poruszania się
 6. Holowanie
 7. Przejazdy kolejowe
 8. Pojazdy wykonujące czynności na drodze
 9. Kolumny pojazdów
 10. Światła zewnętrzne pojazdów silnikowych
 11. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 12. Ostrzeganie przy użyciu dopuszczalnych środków
 13. Pytania kontrolne

BLOK 4

 1. Wyposażenie obowiązkowe pojazdów silnikowych kat. B
 2. Ogólna budowa pojazdów silnikowych
 3. Elementy odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 4. Kontrolki samochodowe
 5. Przygotowanie się do jazdy samochodem
 6. Technika jazdy
 7. Eksploatacja pojazdu
 8. Wymiana koła w samochodzie
 9. Przewóz osób i ładunków
 10. Jazda z przyczepą i przyczepką
 11. Egzamin na prawo jazdy – kryteria egzaminacyjne
 12. Pytania kontrolne