Jak uzyskać numer PKK – Profil Kandydata Na Kierowcę Warszawa

 
  
Jak uzyskać numer PKK – Profil Kandydata Na Kierowcę

Osoba ubiegająca się po 19 stycznia 2013 r. o prawo jazdy każdej kategorii A,B, C,D lub E, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania lub zamieszkania, ponieważ tam po złożeniu stosownych dokumentów podanych poniżej można uzyskać tzw.nr. (PKK), czyli reasumując

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ. (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze, podczas gdy poza miejscem zameldowania prawdopodobnie do dwóch tygodni)

Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji ,,ściąga” dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawa do rozpoczęcia szkolenia.

Reasumując Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie teleinformatycznym, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). W związku z tym dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju. W przeciwieństwie do lat z przed 2013 r, gdzie odbywało się to w formie papierowej.

   
 
 

Jak uzyskać numer PKK – Profil Kandydata Na Kierowcę

 

     

Poniżej dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w Urzędzie, który wydaje prawo jazdy, żeby otrzymać nr. PKK :

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy wzór wniosku pobierz TUTAJ dostępny też w Urzędzie
 • dowód tożsamości
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia zrobiona w wyspecjalizowanym punkcie foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,  jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B ) wzór dokumentu pobierz TUTAJ
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

Miejsce złożenia dokumentów – właściwy Urząd

Po złożeniu tych dokumentów we właściwym urzędzie, który wydaje prawo jazdy dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców

 • Podstawa prawna
  Ustawa o kierujących pojazdami z dn.05.01.2013 (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 

 

Nr. Profilu Kandydata Na Kierowcę PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego)

         – przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
         – przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
         – zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

  Uwaga! możliwe  jest zlecenie wyrobienia profilu  PKK przez upoważnioną  osobę. (w pierwszej linii  pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych) poprzez wypełnienie pełnomocnictwa pobierz TUTAJ i wysłaniu dokumentów np. przesyłką pocztową do pełnomocnika.

Jak uzyskać numer PKK – Profil Kandydata Na Kierowcę