Szkoła Nauki Jazdy "BARTOSZ"

📱 698 315 915

Nauka Jazdy Warszawa
Prawo jazdy kategoria B

Egzamin na prawo jazdy kat B Warszawa

ZADANIA NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM PRAWA JAZDY KAT B

 

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat . B :

 

Przed egzaminem na prawo jazdy należy przygotować :

Wymagane dokumenty czyli :

– dowód uiszczenia opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny
– nr. PKK (profil kandydata na kierowcę)
– dowód osobisty lub paszport
– pełnomocnictwo w razie potrzeby

Dodatkowe informacje i zasady:

Ośrodek egzaminacyjny wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia złożenia wniosku
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy.

Przystępując do egzaminu musimy mieć:
– dowód osobisty lub paszport
– okulary lub szkła kontaktowe, jeżeli taki wymóg zawiera orzeczenie lekarskie

 

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego

na prawo jazdy kat . B :

Egzamin jest w formie elektronicznej i składa się z 32 pytań

Egzaminowany, odpowiadając na pierwsze 20 pytań, będzie miał 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na każde z kolejnych 12 pytań specjalistycznych będzie 50 sekund.

Do pytań i oddanych odpowiedzi nie będzie powrotu, nie będzie można ich poprawić. Na każde pytanie będzie można udzielić tylko jednej odpowiedzi. Suma punktów możliwych do uzyskania w części teoretycznej egzaminu wynosi 74. Pozytywny wynik uzyskuje się w przypadku otrzymania co najmniej 68 pkt. Egzamin teoretyczny będzie trwał 25 minut.

Po zdanym egzaminie teoretycznym, możemy przystąpić do egzaminu praktycznego.

Zdany egzamin teoretyczny po zmianach w 2014 r ważny jest bezterminowo.

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat B w ruchu drogowym :

Czas trwania takiego egzaminu wynosi minimum 40 minut. Jednak jest możliwość skrócenia go do 25 min w przypadku wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych, a wynik jest pozytywny.
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie danego zadania powoduje wynik negatywny.
Egzaminator informuje zdającego o nieprawidłowym wykonaniu danego zadania. Powinien to zrobić niezwłocznie. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania danego zadania egzaminator informuje o negatywnym wyniku egzaminu. Możemy już nie wykonywać dalszych zadań, ale możemy to zrobić.
Uwaga !!! W razie stworzenia przez zdającego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, albo rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego egzaminator przerywa egzamin informując o negatywnym wyniku egzaminu.

Co ocenia EGZAMINATOR :

 

 • sposób wykonywania manewrów
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu
 • umiejętność oceny zagrożeń
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Zadania na placu manewrowym :

 • Sprawdzenie podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 • Przygotowanie się do jazdy
 • Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu oraz po łuku
 • Ruszanie na wzniesieniu

Zadania w ruchu drogowym :

 • Wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu, posiadających odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu
 • Przejazd przez skrzyżowania równorzędne trzy- i czterowlotowe, ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu oraz z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy, dwupoziomowe
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów
 • Wykonanie jednego z manewrów parkowania

     – prostopadłe wjazd przodem
     –  równoległe wjazd tyłem
     – skośne wjazd przodem
     – oraz manewru zawracania na drodze jedno jezdniowej

 • Przejazd przez torowisko i obok przystanku autobusowego
 • Wyprzedzanie, wymijanie, omijanie, zmiana pasa ruchu, zawracanie na skrzyżowaniu
 • Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym przez egzaminatora miejscu

Egzamin na prawo jazdy kat B Warszawa

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu państwowego zapraszam na

 Jazdy Doszkalające

 
Zadzwoń :)