Kwalifikacja Wstępna

Szkolenia  kwalifikacja wstępna i okresówki dla KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I PRZYSPIESZONA EKSPRESOWO WARSZAWA OCHOTA MOKOTÓW WILANÓW WŁOCHY CENTRUM

 

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą wykonywać zawód kierowcy pojazdu ciężarowego transportu drogowego powyżej 3.5 t lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub pojazdem ciężarowym ukończyli taki kurs. Właściwa jego nazwa to kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy.

 

Kogo dotyczy kurs kwalifikacji wstępnej:

Szkolenie kwalifikacji wstępnej dotyczy  osób, które dopiero chcą zdobyć uprawnienia, by mieć możliwość pracy w zawodzie kierowcy, jak i osób, które jeżdżą już zawodowo ciężarówką, ale chcą zostać kierowcami autobusu  i odwrotnie. Dla tych osób dedykowany jest kurs kwalifikacji uzupełniający.

  • Kwalifikacja przyspieszona dotyczy osób, które osiągnęły już wymagany wiek do kierowania pojazdami kategorii prawa jazdy C i D.
  • Kwalifikacja pełna daje natomiast możliwość zdobycia uprawnień kierowcom, którzy nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2009 roku – dla kategorii D prawa jazdy. Kurs obejmuje kategorie prawa jazdy: D, D1, D+E, D1+E
  • 10 września 2008 roku – dla kategorii C prawa jazdy. Kurs obejmuje kategorie prawa jazdy:  C, C1, C+E, C1+E

Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane przed tymi datami mają obowiązek cyklicznie co 5 lat odbywać szkolenie okresowe
 

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej :

Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem RP , osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP, lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć.

WAŻNE :

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii! Nie musi nawet być w trakcie kursu na prawo jazdy poszczególnych kategorii.

 

 

Kwalifikacja wstępna podstawowa

 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą  wykonywać zawód kierowcy autobusu lub pojazdu ciężarowego.

 

Czas trwania kursu kwalifikacja wstępna – przyspieszona: 140 godzin.

Średni czas trwania kursu kwalifikacja pełna to 22 dni. 130 godzin to zajęcia teoretyczne a 10 godzin  to zajęcia praktyczne (2 godziny  jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8 godzin  jazdy w ruchu drogowym).

 

Cena kursu przyspieszona kwalifikacja wstępna :

  • 2500 zł

 

W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł.

 

Najbliższy termin kursu:

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można rozpocząć w dowolnie wybranym terminie. Szkolenie przeprowadzane jest w formie e-learning w dowolnym terminie po konsultacji telefonicznej Koordynator Instruktor Dariusz tel 668 190 188


 


Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji wstępnej musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu lub pojazdu ciężarowego. Badania kursanci zobowiązani są do zrobienia przed przystąpieniem do kursu/

Badania można wykonać przez nasz ośrodek OSK COLINA ul. Radarowa 32

kontakt telefoniczny koordynator Instruktor Dariusz tel. 668 190 188
 

 

Podstawa prawna do wydania świadectwa kwalifikacji:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we Parlamentu Europejskiego i Rady.

Polskie regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
  3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)
partnerzy

Kontakt

SERWIS NAUKI JAZDY "patentynamanewry" w OSK COLINA

Adres
ul. Radarowa 32 (obok WORD)
02-137 Warszawa
Email
E-mail: instruktor767@gmail.com
Telefon
Tel: 668 190 188
22 353 11 33

O nas

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

Dojazd komunikacją ZTM:
Autobusy: 141, 401, 189
Tramwaje: 7, 9 ,15, 25

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design